แอร์ AMENA รุ่น SK Series

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก อามีน่า

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 SK13A-MNVDE/KC13A-RSVDE 13000 23800
2 SK18A-MNVDE/KC18A-RSVDE 18500 28100
3 SK24A-MNVDE/KC24A-RSVDE 25800 33300
4 SK30A-MNVDE/KC30A-RSVDE 30000 41400
5 SK30A-MNVDE/KC30A-RSVDE 31500 41400
6 SK36A-MNVDE/KC36A-RSVDE 36500 47200
7 SK40A-MNVDE/KC40A-RSVDE 40800 54300
8 SK36A-MNVDE/KC36A-RSVDE 36500 50200
9 SK40A-MNVDE/KC40A-RSVDE 40500 55500
10 SK40A-MNVFE/KC40A-RSVDE 40500 55500
11 SK44A-MNVDU/KC44A-RSYDU 40000 53200
12 SK48A-MNVDU/KC48A-RSYDU 48000 56500
13 SK60A-MNVDU/KC60A-RSYDU 60000 64200Copyright (C) 2017 www.krabiair.com All Right Reserved.