แอร์ AMENA รุ่น WX Series

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก อามีน่า

NO. MODEL BTU EER ราคาพร้อมติดตั้ง
1 WX33MNVZE/VC33CSVZE 30456 47200
2 WX36MNVZE/VC36CSVZE 37328 53200
3 WX36MNVGE/VC36CSYGE 37063 54000
4 WXT33MNVGM/PC36RSVGM 33100 40500
5 WXT36MNVGM/PC36RSVGM 36200 43300
6 WXT36MNVGM/PC36RSVGM 36200 45700
7 WXT40MNVGM/PC40RSVGM 40000 52700
8 WXT48MNVGU/PC48RSVGU 48000 53700Copyright (C) 2017 www.krabiair.com All Right Reserved.